Skip to content

Bacardi

Careers at Bacardi

Key Account Manager

Job Name

Key Account Manager

Country:

Poland

City:

Warsaw

Function:

Commercial

Reporting Line:

Group Key Account Manager

Job type:

Full time

Lead recruiter:

Paulina Siwek

About the role

GŁÓWNY CEL ROLI

Key Account Manager działa jako przedsiębiorca w konkurencyjnym i wymagającym środowisku poprzez odważne działania, które wspomogą rozwój - dla nas i naszych klientów. Osoba na tym stanowisku współpracuje z działami Brand i Customer Marketingu, Supply Chain, Finansów oraz przedstawicielami, przyczyniając się wspólnie do rozwoju biznesu.

Responsibilities

OBOWIĄZKI
 • Realizacja celów: Realizacja celów dochodowych od kluczyowych klientów według planu finansowego; realizacja sprzedaży i strategii portfolio posród klientów.
 • Zarządzanie relacjami z klientami: Tworzenie i utrzymywanie skutecznych i strategicznych relacji z kluczowymi klientami, poprawianie pozycjonowania marek Bacardi pośród podległych klientów, odpowiedzialność za wdrożenie planów komercyjnych, które wspomogą realizację planów.
 • Rozwój i realizacja strategii: Identyfikacja możliwości i nadzór nad realizacją strategii w celu poprawy wydajności Bacardi u kluczowych klientów i osiągnięcie value creation.
 • Współpraca działowa: Ścisła współpraca z wspierającymi działami CPA, Marketingu, Field Force, Logistyki, Finansów oraz KAMów poprzez wszystkie kanały, wspierając wspólną wizję oraz poczucie spójności zespołowej.
 • Rozwijanie talentów i zdolności: Stworzenie własnego planu rozwoju SMART w Primo Profile i aktywna praca nad eliminacją luk kompetencyjnych oraz zdobywaniu nowych umiejętności.
WYMAGANIA
 • Wykształcenie wyższe z kierunku Ekonomia / Zarządzanie / Marketing lub podobne
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku (JR) KAM lub podobne (minimum 2 lata)
 • Doskonałe umiejętności negocjacji i prezentacji
 • Asertywność
 • Doskonałe umiejętności analityczne i zdolność analizy wielu danych
 • Umiejętność pracy w stresie i dynamicznej rzeczywistości
 • Praktyczne doświadczenie w użyciu systemu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość angielskiego w stopniu zaawansowanym (B2)
MIARY SUKCESU
 • Realizacja celów: Osiągnięcie celów finansowych vs budżet dla kluczowych klientów
 • Realizacja celów zespołu: Osiągnięcie celów finansowych zespołu vs budżet dla kluczowych klientów
 • Udziały wartościowe: Realizowanie wzrostu udziałów wartościowych kluczowych marek z portfolio Bacardi-Martini
 • Strategia: Pełne uczestnictwo w opracowaniu i dostarczeniu strategii komercyjnej dla kraju i współodpowiedzialność za nią

Skills and Experience

KOMPETENCJE
 • Etyka i wartości – działanie zgodnie z wartościami 3F; dawanie przykładu innym; nieakceptowanie zachowań niezgodnych z 3F 
 • Zorientowanie na klienta – zorientowanie na spełnianie oczekiwań i wymagań klientów zewnętrznych i wewnętrznych; nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami, zdobywanie ich zaufania i szacunku; działanie w oparciu o zasadę “win-win”
 • Ukierunkowanie na wyniki – realizowanie wszystkich zobowiązań na czas pomimo napotykanych trudności; silna motywacja do osiągania wyników
 • Własny rozwój – proaktywne działanie i zaangażowanie w samodoskonalenie siebie; branie odpowiedzialności za realizację zobowiązań i planów rozwoju zgodnie z Let's Talk
 • Radzenie sobie z niejednoznacznością – skuteczne radzenie sobie ze zmianami, ryzykiem i niepewnością
 • Podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie – podejmowanie dobrych decyzji pod presją czasu lub przy niepełnym zasobie informacji
 • Ustalanie priorytetów - skupienie się na najważniejszych tematach/wyzwaniach mimo natłoku obowiązków, umiejętność ustalania i realizacji zadań pod presją czasu

Our culture

We share the passion and entrepreneurial flair of our founder and are guided by our three culture pillars - Fearless, Family and Founders, they inspire our Primos to be the best they can be and drive us forward in all we do. But what does this mean?

·       Being Fearless; means adopting an agile mindset, being comfortable trying new things and taking risks. We are empowered to question, challenge and innovate.

·       Family; We treat each other, and our communities, like Family. Always.

·       Founders; The spirit of entrepreneurship is at the heart of everything we do. We see the business as if it’s our own. We do the right thing for the business and we all take accountability for our work.

When you join Bacardi, you become part of our family and gain more than just a job.


Disclaimer: Bacardi is an equal opportunity employer that values workforce diversity. Diversity is core to our business: by embedding diversity into all aspects of our culture, we maximize the opportunity to achieve sustainable business success and growth. The duties and responsibilities described in the role profile might not be a comprehensive list.